Самоаналіз

схвалено педагогічною радою

(протокол №10 від 04.01.2022р)

Розділ II СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

2.1. Наявність відкритої, прозороїі зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання результатів навчання

На виконання річного плану роботи протягом листопада-грудня 2021 року адміністрацією школи та вчительським колективом було здійснено само оцінювання ІІ розділу внутрішньої системи забезпечення якості освіти «Система оцінювання здобувачів освіти». Вивчення питання проводилося шляхом спостереження за навчальними заняттями, анкетування опитування учнів, батьків, вчителів та проведення співбесіди з кожним учителем з метою зясування, наскільки учні та їх батьки ознайомлені із системою оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

Критерії оцінювання здобувачів освіти, правила і процедури діяльності педагогічних працівників Дробишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів простежуються у програмовому та календарно-тематичному плануванні кожного вчителя з відповідних предметів.

Вчителі початкових класів користуються виключно методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, розробленими МОН України.

Результати спостережень за уроками членами адміністрації показали, що більшість вчителі в системі і чітко доносять до здобувачів освіти інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання їхніх результатів навчання. Вчителі, в основному (100%), використовують критерії МОН для оцінювання, частина вчителів ( 90 %) адаптує критерії МОН у відповідності зі специфікою роботи закладу.

Під час відвідування навчальних занять спостерігалося, що вчителі в основному оприлюднюють критерії оцінювання до конкретного виду роботи та до уроку в цілому (використовують додатковий роздатковий матеріал, у якому зазначена кількість балів, яку учень може отримати) та оцінюють результати навчання учнів, відповідно до власноруч розроблених критеріїв.

Рівень –потребує покращення

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

У закладі проводиться внутрішній моніторинг результатів навчання здобувачів освіти двічі на рік: аналізується семестрове та річне оцінювання з предметів інваріантної складової робочого навчального плану. За результатами семестрового та річного оцінювання видаються накази по школі , заступник директора з НВР Бугайова Л.М. узагальнює матеріали у довідках, які потім обговорюються з педагогами. Наявний моніторинг в розрізі класів, учнів.

Проте інструментарій здійснення моніторингу потребує покращення. Положення про моніторингові дослідження учнівської та педагогічної діяльності немає, а заходи, заплановані річним планом роботи школи щодо удосконалення системи оцінювання здобувачів освіти, є не завжди дієвими: (методоперативки, консультації та інші).Відслідковується робота з обдарованими учнями, їх участь в олімпіадах, всеукраїнських творчих конкурсах. Робота ж з учнями, які мають прогалини в знаннях, потребує систематизації та удосконалення. Розроблено плани роботи з такими учнями, окремі вчителі практикують взаємодопомогу учнів з високим рівнем знань тим, хто потребує такої допомоги.

Адміністрація закладу згідно з перспективним планом вивчення стану викладання предметів інваріантної складової навчальних планів здійснює контроль за станом організаційно-педагогічного та методичного забезпечення викладання навчальних предметів та рівня навчальних досягнень учнів, видаються відповідні накази.За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, приймаються рішення щодо їх корегування. Проте аналізуючи результати, адміністрація звертає увагу переважно на середні показники, не прослідковується індивідуальний поступ учня, так як увага приділяється більше кількісним показникам, ніж якісним.

В ході відвідування уроків встановлено, що педагоги лише фрагментарно застосовують систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу та індивідуальний поступ учня. Більшість вчителів застосовують лише зрідка елементи формувального оцінювання. Так, вчителі надають учням час на обдумування відповіді, а відповіді при потребі супроводжують питаннями "Чому ти так вважаєш?", "Чи зрозумів ти..?", Чи потрібна моя допомога?". Більшість педагогів зворотній зв'язок учням надають на етапі рефлексії через проведення вправ "Незакінчене речення" ( де учні будують відповідь за алгоритмом "було цікаво....було складно...я зрозумів, що... тепер я зможу...я навчився., я зміг..."), "На мою думку" ("я знаю..я вмію...я знаю над чим ще потрібно попрацювати...", "Згоден-не згоден". Проте зворотний зв'язок щодо якості виконання завдань на уроках прослідковується не завжди, вчителі більшою мірою констатують факт виконання завдання схвалювальними словами типу "Правильно", "Молодець", "Розумничка", але не надають пояснень щодо якості виконання завдання, не аналізують помилки.

Також в ході відвідування уроків встановлено, що в практиці окремих вчителів відсутні чітко сформовані і представлені критерії, не завжди дається учням чіткий інструктаж до виконання завдання. Вчителями - предметниками у 5-9-х класах використовуються на уроках вербальні форми зворотнього зв’язку, такі, як оцінні жести, сигнальні картки, оцінна лінійка та інші, що не дає можливості визначити шляхи коригування стилю, техніки, методики викладання.

Рівень - потребує покращення.

3. Спрямованістьсистеми оцінювання на формування здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

Адміністрація закладу під час відвідування уроків особливу увагу приділяє системі мотивації до навчання з боку вчителів як фактору покращення знань. З цією метою у закладі освіти сплановано та проводиться ряд заходів: педагогічна рада, психолого-педагогічні консиліуми з питань адаптації учнів 1 та 5 класів (батьківський всеобуч ( в онлайн-середовищі), на яких розглядалися способи та прийоми формування в учнів навчальної мотивації, психологічні аспекти внутрішньої мотивації учнів до навчання. Вчителі початкових класів створюють Портфоліо учнів, в яких зберігаються та накопичуються учнівські роботи, в тому числі і з метою аналізу та підвищення мотивації до навчання.

Також проводяться профорієнтаційні заходи для учнів 8-11 класів. Так, у 2021-2022 н. р. організовано профорієнтаційні анкетування, тематичні класні години, індивідуальні консультування. Через запровадження карантину зустрічі з представниками Центру зайнятості, ВНЗ у поточному навчальному році проведені в онлайн-режимі.

Спостереження за уроками показали, що 82% учнів відповідально ставляться до навчання та демонструють, що результат їхньої навчальної діяльності залежить виключно від особистої праці та наполегливості. В ході відвідування уроків члени адміністрації відзначають, що більшість вчителів намагаються залучити якомога більше учнів у класі до роботи на уроці, зацікавити темою. Крім того, адміністрацією встановлено, що частина вчителів не використовують або ж недоцільно використовують форми роботи в парах, групах, працюють переважно фронтально.

Педагоги школи використовують методики самооцінювання і взаємооцінювання під час проведення уроків. Застосовують форми роботи: «Фізичне лото», «Незакінчене речення», листок-опитування «Так чи ні», вправи із застосуванням інтерактивної дошки.

Проблемою більшості вчителів - предметників є посередній рівень володіння методикою проведення компетентнісно-орієнтованого уроку. Хоча у 2021-2022 н.р. питання перетворення знаннєвого уроку на компетентнісно-орієнтований та діяльнісний має значні зрушення.

Атмосфера у закладі в основному доброзичлива, для учнів створюються всі необхідні умови. Учасники освітнього процесу в цілому задоволені системою оцінювання, проте існують потреби в її удосконаленні:

· спрямування системи оцінювання в систему оцінювання освіти на оволодіння ключовими компетентностями;

· організація роботи на уроці таким чином, щоб учні були не просто виконавцями певних завдань, а повноправними партнерами;

· створення можливості вибору різнорівневих навчальних завдань і напрямів навчальної діяльності.

Рівень - потребує покращення.


Кiлькiсть переглядiв: 305

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.